Her şeye başlamadan önce
bilmeniz gerekenler.

Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan marka tescil başvurularında esas alınan Mal ve Hizmet Sınıflandırma Listesi ürün ve hizmet olmak üzere 45 sınıftan oluşmaktadır. Sınıf listesindeki ilk 34 maddesi ürün sınıfları olup, son 11 maddesi ise hizmet sınıflarını oluşmaktadır.

Marka lisansı, marka tescil sahibinin elinde bulundurduğu kullanım ve koruma haklarını bir başka gerçek veya tüzel kişinin de kullanımına açmasıdır.

Hedef kitlesi dışında da toplumlun tüm kesimleri tarafından bilinirliğe ve tanınırlığa erişmiş, hiçbir hatırlatmaya gerek kalmaksızın zihinlerde refleksif olarak belirli bir ürün veya işletme ile çağrışım yapan markaları ifade eder.

Avrupa Birliği Topluluk Markası Sistemi, AB üye ülkeleri arasında marka tescillerinin yapılmasını ve yapılan bu marka tescillerinin AB üye ülkeleri içinde korunmasını sağlayan bir sistemdir. Bu sistem sayesinde, üye ülkelerde bulunan gerçek veya tüzel kişilerin marka tescil işlemlerini kolaylaştırarak, marka tescilinin daha geniş çaplı da yapılabilmesine imkân sağlamaktadır.

Ülkesel başvurular, marka tescillerinin o ülkede de markanın kendi ülkesinde sahip olduğu hakları tanır, bu sebeple marka tescil sahipleri bu konu hakkında titizlik göstermektedirler.

Çoklu ülke başvurusu olarak da bilinen Madrid Sistemi markaların tek bir başvuru ile ve tek bir dille birden fazla ülkede uluslararası tescilini sağlayan bir sistemdir.