Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Firmamız ile iletişime geçin ve sorularınızın cevaplarını birlikte bulalım.

0 (212) 234 97 28

marka@altinderepatent.com

Yurtiçi ve Yurtdışı Marka Tescil İşlemleri

Marka Nedir ?

Marka, ürününüzün veya hizmetinizin ismi ve onu temsil eden şeklin bütünüdür. Daha açık bir ifadeyle marka; bir ürün, hizmet, kişi ya da kurumun taşıdığı özelliklerin bütünüdür. Bunlar; imaj, bilinirlik, güvenilirlik, kültür, sürdürülebilirlik, itibar ve vaat şeklinde sıralanabilir.  

Modern anlamda “marka” kullanımı 19. yüzyıl ortalarında büyük hayvan sürülerinin sahiplerince gerçekleştirilmiştir. Amaç, güneybatıdan orta batıya giden hayvanların diğer sürülerle karışmasını önlemekti. Kısacası markanın 19. yüzyıldaki algısı tıpkı antik dönemlerdeki gibiydi: Farklılık

Hukuksal olarak marka;  üretici ya da satıcı işletmenin; ürünlerinin/hizmetlerinin kimliği ve bu malların rakip mallardan ayırt edici simgesi ve ismidir.  Marka gerek kalite, gerekse “dürüst bir çalışma” ve “iş hacmi” sembolü olarak hak sahibini tanıtan işaretlerdir. İşletmeler ile müşteriler arasında ilişki kuran bir dinamiktir. Müşterileri ile güçlü ilişki kurmuş olan bir marka; ayırt etme, tercih oluşturma ve prestij sağlama yetisine sahiptir.

Türkiye’de Marka Tescili

Türkiye’de marka tescil koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Her 10 yıllık periyotta, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde markanın yenilemesi yapılması kaydıyla sınırsız sürede marka koruması devam ettirilebilir.

Türkiye’de marka tescili için ALTINDERE PATENT size aşağıdaki çözümleri sunmaktadır:

 • Marka başvurusu yapılmadan önce, tescili istenilen markanın tescil edilebilirliğine ilişkin ücretsiz olarak marka uygunluk araştırması ve risk analizi
 • Başvurunun TÜRKPATENT nezdinde dosyalanması ve başvurunun takibi
 • Başvurunun 2 aylık ilan aşamasında üçüncü kişilerden gelebilecek olası itirazların takibi ve değerlendirilmesi
 • Marka tescil işleminin sonuçlanması ve tescil belgesinin gönderimi
 • Tescil sonrası marka yenileme sürecinin takibi
 • Her ay yayımlanan resmi marka bültenlerinin takip edilmesi, benzer markaların izlenmesi, bildirimi ve itiraz işlemlerinin TÜRKPATENT nezdinde dosyalanması
 • Marka devir, lisans işlemlerinin dosyalanması ve adres, unvan değişiklikleri, birleşme, bölünme gibi yapısal değişikliklerin sicile kaydı
 • Marka kullanım araştırması
 • Marka kullanım ispatı dosyasının hazırlanması 
 • Rakip firma başvuru izleme
 • Tanınmış Marka başvurusu

Yurtdışı Marka Tescili

Markaların tescilinden doğan hakkın kapsamı ülkeseldir.  Ülkesellik ilkesi gereğince, bir ülkede marka hakkı elde etmiş bir kişinin hakları yalnızca o ülkenin sınırları dahilinde geçerlidir ve marka sahibinin diğer ülkelerde geçerli marka hakkına sahip olabilmesi için markasını, koruma istediği ülkelerin ofislerinde de tescil ettirmesi gereklidir. Bu nedenle eğer markanız Türkiye dışında bir ülkede kullanılıyorsa veya kullanmayı planlıyorsanız o ülke veya ülkelerde de marka tescil başvurusu yapılmalıdır.

Yurtdışında marka tescili yapılırken aşağıdaki yöntemler tercih edilebilir:

 • Ulusal Marka Tescil Başvurusu

Talep edilen ülkede, Türkiye’de olduğu gibi o ülkede ikamet eden yerel marka vekilleri aracılığı ile doğrudan ilgili Marka ve Patent Ofisine marka tescil başvurusu yapılabilir.

Altındere Patent, 190 ‘nı aşkın ülkede marka tescil işlemleri için hizmet vermektedir. Dilediğiniz ülke/ülkelerde marka tescil işlem prosedürleri için Altındere Patent uzmanları ile iletişime geçebilirsiniz.

 • Madrid Protokolü Çerçevesinde WIPO (World Intellectual Property Organization) Üzerinden Yapılan Uluslararası Marka Başvurusu

Madrid Protokolü’ne üye 115 ülkeden dilediğiniz ülkeleri seçilerek WIPO (Dünya Fikri Haklar Örgütü) üzerinden başvuru yapılır.

Madrid Protokolü başvurusunun temel avantajları aşağıdaki gibidir:

 • Markaların tek bir başvuru ve tek bir dil kullanılarak birden fazla ülkede tescilinin sağlanması
 • Ulusal başvurulara göre daha ekonomik olması
 • Sicile kaydedilmesi gereken unvan, adres değişikliği gibi işlemlerin tek tek ülkelerde değil bir başvuru ile yapılabilmesi
 • Başvuru yapıldıktan sonra ülke ekleme başvurusu kapsamında farklı ülkelerin de başvuruya dâhil edilebilmesi

*Bu başvuru yönteminden yararlanmak için markanızın Türkiye’de tescili veya tescil başvurusu olmak zorundadır.

*Uluslararası tescil 5 yıl boyunca menşe ofisi yani Türkiye’de aldığınız tescile bağlıdır. İlk 5 yıl içinde herhangi bir nedenle Türkiye’deki tescilinizin geçersiz olması durumunda, uluslararası marka tescili de geçersiz olur.

Avrupa Birliği Marka Başvurusu (EUTM)

Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin tamamında tek bir başvuru ile koruma sağlayan başvuru sistemidir.  Üye tüm ülkelerin tek bir ülke gibi kabul edildiği sistemdir. Bu nedenle markanız üye ülkelerin 1 tanesinde reddedilirse ülkelerin tamamında marka reddedilmiş sayılır. Madrid Protokolü kapsamında AB ülkeleri tek bir ülke gibi tercih edilebilir.

*Markanın tescil edildikten sonra 5 yıl boyunca geçerli bir sebep olmaksızın kullanılmaması markanın iptal sebebidir.

Afrika’da OAPI Sistemi Başvurusu

OAPI sistemi resmi dili Fransızca olan Afrika ülkelerinde geçerli olan başvuru sistemidir. Koruma alınması halinde tüm ülkelerde tescil geçerlidir, ülkelerden birinde markanın reddedilmesi ise tüm ülkelerde markanın reddine sebep olur.

Madrid Protokolü kapsamında OAPI ülkeleri tek bir ülke gibi tercih edilebilir.

İdari Süreçler

İdari süreçler sınai hakların korunması için resmi makamlar nezdinde başvuru aşamasından tescil aşamasına kadar yürütülen süreçleri kapsamaktadır. Altındere Patent olarak bu başlık altında aşağıdaki hak türleri için uçtan uca takip hizmetleri sunmaktayız:

– Marka

– Tasarım

– Yurtdışı Marka Tescili, Takibi, Yenilemesi, İtirazları, Lisans ve Devir İşlemleri.

– Yurtdışı Tasarım Tescili, Takibi, Yenilemesi İtirazları, Lisans ve Devir İşlemleri.